• Witamy w firmie KRK Partners i zapraszamy do kontaktu.

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

KRK Partners Sp. z o.o. (dalej KRK Partners) informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności brokerskich świadczonych użytkownikom serwisu internetowego. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

KRK Partners zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia. KRK Partners nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, artykułów, opinii, analiz wniosków lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

Użytkownik serwisu internetowego rozumie i przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być nie pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do KRK Partners . Żadna część serwisu internetowego nie może być w celach komercyjnych wykorzystywana poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody KRK Partners.