• Witamy w firmie KRK Partners i zapraszamy do kontaktu.

Pożyczki pomostowe dla małych firm

img

01

Maj

Pożyczki pomostowe dla małych firm

2021-05-01 POŻYCZKI

Pożyczki pomostowe są pożyczkami krótkoterminowymi udzielanymi zwykle na okres od 6 do 18 miesięcy. Umożliwiają one właścicielowi małego przedsiębiorstwa nabycie nieruchomości, rozpoczęcia niespodziewanej inwestycji, skorzystanie z szansy rynkowej lub nawet dokonanie strategicznego przejęcia. Są one coraz częściej narzędziem pomagającym w zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często wybierają je te przedsiębiorstwa, które są na etapie pozyskiwania długoterminowego produktu finansowego (np. kredytu bankowego) lub spodziewają się napływu gotówki (np. ze sprzedaży nieruchomości).

Pożyczki pomostowe – bez stygmatyzacji

W dzisiejszych czasach poszukiwanie finansowania pomostowego przez właścicieli firm nie wiąże się z żadnym piętnem. W przeszłości to jednoznacznie wskazywało na ciężką sytuację firmy oraz desperację właścicieli i decydentów pozbawionych innych możliwości finansowania. Obecnie krótkoterminowa potrzeba finansowa często jest spowodowana przez nieoczekiwaną okazję rynkową, np.: atrakcyjny i niestandardowy zakup zapasów, natychmiastowa dostępność sprzętu o kluczowym znaczeniu dla biznesu, możliwość okazyjnego zakupu nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub nawet przejęcie konkurenta. Stanowią one doskonałą alternatywę dla rozwiązań bazujących na kapitale obrotowym lub finansowania zakupów z rezerw. Co więcej transakcje te ostatecznie mogą przynosić korzyści przedsiębiorstwu na dłuższe okresy.

Gdzie szukać kredytu pomostowego?

Pierwszym impulsem dla wielu właścicieli małych firm jest poszukiwanie krótkoterminowej pomocy u przyjaciół, rodziny i innych osób z wystarczającymi środkami lub finansowania działalności z prywatnych oszczędności. Te źródła mogą wydawać się najprostsze, a zatem najłatwiejsze i najbardziej dostępne. Jednak bardzo często okazuje się, że ścieżki te okazują się nieoptymalne – nie dają możliwości przedłużenia terminu spłaty, dobrania środków na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków oraz nierzadko doprowadzają do konfliktów pośród stron tej często nieformalnej relacji. Wszystko to stanowi mocny argument za poszukiwaniem bardziej formalnego rozwiązania u komercyjnych firm, które specjalizują się w finansowaniu pomostowym. Współpraca z doświadczonym w tego rodzaju pożyczkach kontrahentem skutkuje bardziej elastyczną strukturą niezbędnego finansowania, dzięki czemu jest ono udzielane we właściwym czasie, na jasno określonych warunkach, a w trakcie jego trwania umożliwia wprowadzenie zmian w niemal każdym aspekcie współpracy. Wiąże się to z nieograniczonym dostępem do znacznego kapitału, dzięki czemu można zrealizować większe potrzeby. Sam proces jest bardziej automatyczny i fundusze mogą być swobodnie wykorzystywane do kolejnych okazji biznesowych.

Praktyczne uwagi przy wyborze pożyczkodawcy pomostowego

Okazje biznesowe zazwyczaj nie mogą czekać. Stojący przed nimi przedsiębiorcy również nie. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie poszukanie finansowania w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej i wyspecjalizowanej w zakresie pożyczek pomostowych. Ważne jest, aby znaleźć takiego partnera, który zaspokoi potrzeby pożyczkobiorcy – zarówno na etapie udzielania finansowania jak i w trakcie trwania umowy. Ważne jest by miał on jasne zasady udzielania pożyczek, bezpieczne i symetryczne dla obu stron dokumenty regulujące współpracę oraz gwarantował szybkie procesowanie wniosku i udzielenie finansowania.

Właściciele firm poszukujący finansowania powinni się skupić jedynie na tych firmach pożyczkowych w których mają bezpośredni kontakt z decydentami, a te znane są z szybkości działania gdyż w przypadku nie udzielenia finansowania przez jedną z firm często nie ma już czasu na rozpoczynanie procesu z kimś innym.

Opłaty i koszty kredytu pomostowego

Pożyczki pomostowe na ogół wydają się „drogie” szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi produktami bankowymi: kapitałem obrotowym, finansowaniem na zakup środków trwałych oraz nieruchomości. Zamiast skupiać się na koszcie nominalnym, właściciele firm powinni zamiast tego wziąć pod uwagę całkowity oczekiwany koszt w przewidywanym okresie finansowania i porównać go z korzyścią wynikającą z możliwości zamknięcia transakcji. Bardzo często uzyskanie pożyczki pomostowej powoduje możliwość zawarcia umowy i uzyskania dodatkowych przychodów, których uzyskanie bez niej nie byłoby możliwe. Patrząc w ten sposób, koszt porównany z długoterminowymi zyskami związanymi z realizacją leżącej u jego podstaw szansy często nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zasadności i opłacalności tej formy finansowania

Zabezpieczenia potrzebne do pożyczki pomostowej

Podstawowym zabezpieczeniem pożyczek pomostowych są najczęściej nieruchomości – najlepiej stanowiące nieobciążony w żaden sposób majątek przedsiębiorstwa. Oprócz zabezpieczania na nieruchomości pożyczkodawca może wymagać również dodatkowych zabezpieczeń: gwarancji, cesji wpływów z kontraktów, itd. Zazwyczaj zestaw zabezpieczeń jest uzgodniony pomiędzy stronami po analizie głównego przedmiotu zabezpieczenia – nieruchomości.

Warunki spłaty kredytu pomostowego

Należy zauważyć, że pożyczki pomostowe są z definicji instrumentami o krótkich terminach spłaty. Przy tym typie finansowania pożyczkobiorcy muszą z góry określić źródło spłaty i termin. Po pierwsze, plan spłaty ma znaczący wpływ na to, jak pożyczkodawca zastrzega bezpieczeństwo i jaka tym samym będzie decyzja pożyczkowa i zaproponowane warunki. Na przykład, najprawdopodobniej firma pożyczająca wyda pozytywną ocenę dla firmy, która wydaje się kwalifikować do prostej pożyczki bankowej po realizacji transakcji lub środki są jej potrzebne na doprowadzenie do sprzedaży wysoko płynnej nieruchomości. Sytuacja jest zgoła odmienna jeżeli plan spłaty firmy – potencjalnego pożyczkobiorcy – jest związany z niepopartą twardymi danymi prognozą wyższych marż operacyjnych, które będą się rozwijać po udzieleniu finansowania. W przypadku potencjalnego pożyczkobiorcy – kandydata do refinansowania bankowego źródło spłaty, choć nie jest pewne, jest bardziej kwestią czasu. Biznes opierający się na poprawie zysków jest bardziej ryzykowny i z perspektywy firmy pożyczkowej ma mniejszą szansę na realizację, a przez to udzielenie finansowania.

Typowy okres pożyczki pomostowej

Termin każdej pożyczki pomostowej powinien odzwierciedlać oczekiwany termin spłaty. Jest on ściśle powiązany z jego warunkami, a w szczególności kosztem (zwykle im krótszy okres, tym niższy koszt nominalny). W przypadku tego typu finansowania obu stronom zależy na precyzyjnym określeniu rozsądnego i realnego terminu spłaty i duże skupienie na spłacie zobowiązania w terminie. Wiadomo jednak, że często obiektywne okoliczności powodują opóźnienia, a nawet najlepiej opracowane plany okazują się niemożliwe do zrealizowania. To chyba najlepszy argument za wykorzystaniem finansowania pomostowego z uznaną firmą finansową w porównaniu z „rodziną i przyjaciółmi”. Co więcej firma zajmująca się finansowaniem pomostowym zazwyczaj ma środki na przedłużenie finansowania na rynkowych warunkach co ma ogromne znaczenie dla ciągłości i przewidywalności biznesu i ma zastosowanie nawet w takich sytuacjach gdzie nikt nie zakłada wystąpienia jakiegoś nieprzewidzianego scenariusza.

Podsumowanie informacji

Finansowanie pomostowe jest cennym narzędziem dla każdego właściciela małej firmy w realizacji nieoczekiwanych okazji biznesowych. Poszukiwanie i współpraca z doświadczoną instytucją finansową, która specjalizuje się w pożyczkach pomostowych, stanowi dobry kierunek działania. Skorzystanie z tej formy finansowania często stanowi różnicę między skorzystaniem z okazji rynkowej bądź nie. Ryzyko związane z transakcją jest niewielkie, szczególnie gdy przyszli pożyczkodawcy równie mocno skupiają się i pracują nad uzyskaniem tego typu finansowania co na realizacji zakładanego planu spłaty.

Najnowsze wpisy

Udostępnij linki