• Witamy w firmie KRK Partners i zapraszamy do kontaktu.

Pożyczki dla branży motoryzacyjnej

img

05

Lip

Pożyczki dla branży motoryzacyjnej

2021-07-05 NOWY PRODUKT

Niezależnie od tego czy planujemy inwestycję w nieruchomości, chcemy rozwinąć nasz biznes czy potrzebujemy finansowania na nieplanowane wydatki pierwsze kroki kierujemy do banków. Dla wielu jest to najczęściej wybierane rozwiązanie niemniej jednak powinniśmy się liczyć z tym, że ma ono swoje wady i ograniczenia, jest niedostępne dla dużej liczby przedsiębiorców oraz dostępność „dzisiaj” nie oznacza dostępności „jutro”. Jak obserwujemy coraz częściej przedsiębiorcy wybierają alternatywę – finansowanie pozabankowe. Czym różnią się te formy finansowania?

Po pierwsze formalności!

Każdy kto kiedykolwiek ubiegał się o kredyt bankowy wie jak bardzo sformalizowana jest to procedura. W przeciwieństwie do pożyczek pozabankowych, w banku wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia szeregu różnych dokumentów dotyczących podmiotu wnioskującego o kredyt, jego beneficjentów rzeczywistych i nieruchomości. Nie wystarczą dokumenty historyczne pokazujące „jak było”, konieczne jest również przedstawienie dokumentów „jak będzie” i to najlepiej na wiele lat. Wnioski pozabankowe analizowane i w konsekwencji uruchamiane są na zupełnie innych zasadach – wymagane jest zdecydowanie mniej dokumentów, proces analizy jest mniej sformalizowany a przez to znacznie szybszy.

Po drugie koszty

Trafiający do nas klienci którzy przeszli już procesowanie wniosków w bankach często zwracają uwagę czynnik kosztowy. Mitem jest że banki to jedynie niskie odsetki i niewielka prowizja. Banki narzucają również na klientów koszty ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, niskiego wkładu, itd.). W określonych sytuacja mają oni również możliwość naliczenia opłat od wcześniejszej spłaty czy nadpłacania miesięcznych rat. W przypadku finansowania pozabankowego zastosowanie mają jedynie prowizja i odsetki umowne.

Po trzecie wysokość rat

Klienci bankowi najczęściej zobligowani są do spłaty rat odsetkowo-kapitałowych co w bezpośredni sposób przekłada się na ich płynność. W wielu przypadkach konieczność spłaty kapitału w trakcie okresu decyduje o być albo nie być firmy. Klienci korzystający z finansowania pozabankowego nie mają tego problemu. Płacą oni zwykle raty odsetkowe, które siłą rzeczy są dużo niższe i pozostawiają dużo więcej kapitału do dyspozycji przedsiębiorcy. Dodatkowo w finansowaniu pozabankowym często korzystamy z karencji rat dodatkowo odsuwając w czasie konieczność spłaty pierwszych środków do 6 miesięcy.

Po czwarte czas procesowania

Jedną z głównych zalet pożyczek pozabankowych jest czas ich procesowania. Ta forma finansowania, jak wspominałem wcześniej, z jednej strony dzięki mniejszym formalnościom a z drugiej mniej skomplikowanym procesom daje możliwość realizacji procesu od wpływu wniosku do przelania środków na konto klienta w ciągu kilku dni. W bankach czas ten wynosi od kilku do kilkunastu tygodni. Znamy przypadki gdzie klienci kilku tygodniach procesowania wniosków zwracali się do nas z wnioskiem o pożyczkę i otrzymywali ją w ciągu kilku dni. Rok 2021 pokazał, że proces ten w bankach może trwać dłużej – jeden z naszych klientów najpierw oczekiwał na decyzję pożyczkową niespełna 3 miesiące, otrzymał ja pozytywną ale na 3 dni przed podpisaniem dokumentów bank odwołał decyzję i zostawił klienta „na lodzie” przekazując Mu powód: „zmiana polityki kredytowej w zakresie Twojej branży”.

Po piąte wycena nieruchomości

Zarówno w przypadku kredytów bankowych zabezpieczonych hipotecznie jak i pożyczek pozabankowych konieczna jest wycena nieruchomości. W każdym z tych miejsc wygląda to jednak zupełnie inaczej. W przypadku pożyczek w KRK Partners wstępna wycena wykonywana jest przez wewnętrznego rzeczoznawcę, jest ona bezpłatna dla klienta oraz zajmuje zwykle nie więcej niż 24 godziny. Jeżeli z jakiegoś powodu konieczna będzie pogłębiona analiza to jej wykonanie jest realizowane zwykle w 2-3 dni. W przypadku banków nie dość, że wycena wiąże się z kosztem dla klienta (zwykle od 150 do 2000zł) to jeszcze zajmuje przynajmniej kilka dni roboczych co dodatkowo wydłuża proces.

Po szóste zdolność kredytowa

Decyzja o udzielenie kredytu oparta jest w dużej mierze o tzw. scoring czyli ocenę wiarygodności kredytobiorcy w chwili ubiegania się o kredyt. Jego wysokość zależy m.in. od dochodów, historii kredytowej, wieku, branży oraz wielu innych czynników - niektórzy badają ich ponad 200!. Procedura scoringu nie pozostawia pola do negocjacji warunków a decyzja odmowna zamyka możliwość ubiegania się o finansowania. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku finansowania pozabankowego – jako podstawę do przyznania finansowania mają 3 czynniki: wartość nieruchomości, plan spłaty oraz ryzyko upadłości dzięki czemu proces jest szybszy i prostszy. Dodatkowo, co zasługuje na opisanie, przyznanie finansowania pozabankowego nie jest uzależnione bezpośrednio od posiadania wolnych środków na regulowanie rat kapitałowo-odsetkowych a plan spłaty może opierać się o sprzedaż nieruchomości co w bankach zwykle nie jest możliwe.

Po siódme brak weryfikacji w bazach

W KRK Partners klienci ani na etapie przyznawania ani nigdy później nie są weryfikowani w bazach informacji gospodarczej. Na decyzję pożyczkową wpływa w znacznie większym zakresie nieruchomość, wiara w biznes klienta oraz plan spłaty (najlepiej jak jest kilka alternatywnych). W bankach, które podlegają zupełnie innym regulacjom, weryfikacja przeszłości kredytowej klientów jest bardzo istotnym elementem jego oceny i często raport ten przekreśla jakiekolwiek możliwości uzyskania finansowania.

Po ósme zobowiązania publiczno-prawne

Zobowiązania publiczno-prawne (wobec ZUS, US itd.) są częstym powodem negatywnych decyzji kredytowych w bankach. Posiadanie jakichkolwiek zaległości z tego tytułu oprócz braku możliwości uzyskania finansowania w bankach przekreśla możliwość w uczestniczeniu w przetargach, nawiązaniu współpracy z wymagającymi kontrahentami czy pracy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku pożyczek pozabankowych nie dość, że te zaległości nie stanowią przeszkody w uzyskaniu pożyczki to uzyskana pożyczka może być przeznaczona na ich spłatę – z czego, nie da się ukryć, korzystają nasi klienci.

Po dziewiąte branże wykluczone

Co jakiś czas banki publikują branże wykluczone. Sprowadza się to do tego, że podmioty działające w tych branżach nie dostaną kredytu gdyż w opinii banku ryzyko jest za duże. Dobrym przykładem jest polityka bankowa która w okresie niemal całego 2020 oraz część 2021 roku nie finansowała hoteli, restauratorów, przedsiębiorców zajmujących się turystyką, fryzjerów, taksówkarzy. W takiej sytuacji nawet 10-letnia historia funkcjonowania firmy na rynku, terminowo regulująca zobowiązania wobec ZUS i US nie była wystarczającym dowodem potwierdzającym wiarygodność kredytową. Upór i niechęć banków w tej kwestii spowodowała, że po finansowanie pozabankowe sięgali nie tylko przedsiębiorcy z branż wykluczonych ale również przedsiębiorcy z innych branż, których w danym okresie nie dotyczyły te ograniczenia. Jak nazywają to przedsiębiorcy „uczulenie na niektóre branże” jest zupełnie obce w finansowaniu pozabankowym.

Po dziesiąte produkty na miarę

O ile banki w swoich produktach starają się wpasować klienta w swoje ramy o tyle finansowania pozabankowe bardziej nagina się do klienta, bierze pod uwagę jego sytuację i potrzeby. W bankach klient poszukujący finansowania jest „jednym z wielu”, często jego kontakt zamyka się na konsultancie w placówce lub pośredniku finansowym a możliwości uwzględnienia jego indywidualnej sytuacji jest niemal zerowa. Dokładnym przeciwieństwem takiego podejścia jest podejście w KRK Partners gdzie każdy z naszych klientów i potencjalnych klientów traktowany jest indywidualnie a przygotowany dla niego produkt nie tylko nie przeszkadza w biznesie ale aktywnie wspiera jego rozwój.

Powyższe zostawienie różnić pomiędzy kredytami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie a pożyczkami pozabankowymi nie wyczerpuje tematu. Wskazano w nim jedynie najważniejsze kwestie dotyczące większości banków. Niezależnie od tego czy podniesione czynniki dotyczą danego przedsiębiorcy czy nie to w przypadku poszukiwania finansowania warto rozważy obie te opcje i wybrać najlepszą w konkretnej sytuacji.